© Iona Dutz

© Iona Dutz

Wystawa przedłużona do 17. September 2023 ↗ Wstęp wolny ✺ Wystawa przedłużona do 17. September 2023 ↗ Wstęp wolny ✺ Wystawa przedłużona do 17. September 2023 ↗ Wstęp wolny ✺ Wystawa przedłużona do 17. September 2023 ↗ Wstęp wolny ✺ Wystawa przedłużona do 17. September 2023 ↗ Wstęp wolny ✺ Wystawa przedłużona do 17. September 2023 ↗ Wstęp wolny ✺ Wystawa przedłużona do 17. September 2023 ↗ Wstęp wolny ✺ Wystawa przedłużona do 17. September 2023 ↗ Wstęp wolny ✺ Wystawa przedłużona do 17. September 2023 ↗ Wstęp wolny ✺

Od lata 2022 roku w ramach projektu

„1000 i Twoje spojrzenie“ na styku trzech granic Polski, Czech i Niemiec odbywają się różnorodne wystawy i formaty festiwalowe. Ich autorki
i autorzy wykorzystując sztukę próbują poddać refleksji nasze indywidualne i wspólne, przeciwstawne i podobne sobie perspektywy, których doświadczyliśmy i stale doświadczamy
w dobie pandemii. Festiwal stwarza okazję do wymiany naszych doświadczeń i przyjrzenia się tematowi kryzysu z różnych perspektyw.

 

 

Na parterze szkoły Bauwerkschule w Zittau znajduje się „Centrum Pytań Otwartych” – niezależna instalacja artystyczna, zapraszająca gości do aktywnego uczestnictwa. Na pierwszym i drugim piętrze budynku znajdziemy jeszcze inne instalacje przestrzenne, a także obrazy, rysunki, prace
z wykorzystaniem różnych technik i mediów oraz rzeźby. Dodatkowo zaprezentowana została tu kolekcja cyfrowo nadesłanych prac
z opublikowanego wiosną tego roku międzynarodowego konkursu Open Call. Również kawiarnia wpisuje się w koncepcję projektu partycypacyjnego – można tu nie tylko wrócić wspomnieniami do okresu, w którym wybuchła pandemia
i doświadczeń

z nią związanych, ale także zastanowić się nad osobistymi drogami wyjścia z  kryzysu.

© Iona Dutz

© Iona Dutz

© Iona Dutz

© Iona Dutz

© Iona Dutz

© Iona Dutz

© Iona Dutz


1000 i Twoje spojrzenie” to zaproszenie
i wezwanie do zmiany własnej perspektywy. Główna część wystawy znajduje się
w Baugewerkeschule w Zittau. Niektóre prace zostały również wystawione w Jolesch, kultowym pubie w Zittau.

Dziękujemy wszystkim artyst(k)om oraz sympaty(cz)kom wystawy
i festiwalu.