© Iona Dutz

© Iona Dutz

Výstava prodloužena do 17.9.2023 ↗Vstup zdarma ✺ Výstava prodloužena do 17.9.2023 ↗Vstup zdarma ✺ Výstava prodloužena do 17.9.2023 ↗Vstup zdarma ✺ Výstava prodloužena do 17.9.2023 ↗Vstup zdarma ✺ Výstava prodloužena do 17.9.2023 ↗Vstup zdarma ✺ Výstava prodloužena do 17.9.2023 ↗Vstup zdarma ✺ Výstava prodloužena do 17.9.2023 ↗Vstup zdarma ✺

Když byly kvůli pandemii uzavřeny hranice v oblasti tří zemí mezi Německem, Polskem a Českou republikou, byl to šok. Proces reflexe zkušeností s pandemií již dlouho probíhal. – Zdá se, že počet pohledů je stejně různorodý jako lidé sami.

V Žitavě se nádherná budova bývalé Baugewerkeschule proměnila v místo umění. Nejen „Centrum otevřených otázek – od so ist das do ist das so“ Wolfganga Georgsdorfa, ale i mnoho dalších děl, mediálních a prostorových instalací různých umělců z Polska, České republiky a Německa zde vybízí návštěvníky k tomu, aby si mezi vypuknutím pandemie a jejími důsledky vyjednali vlastní zkušenosti a v nejlepším případě si vlastní prožitky krize zúročili v budoucnosti.

Od léta 2022 se umělci, festivalové formáty a výstavy v rámci projektu „TausendundDeine Sicht“ proplétají v husté síti. Prostřednictvím umění mohou a mohou být reflektovány individuální, společné, protikladné, podobné a spojující perspektivy a zkušenosti s krizí. Vnímání je zde zpochybňováno. Začíná probíhající výměna zkušeností, perspektiv a společných míst touhy, která odolávají krizi. Jako nezávislá umělecká instalace v přízemí zve ZFOF – Centrum otevřených otázek návštěvníky k účasti. V prvním a druhém patře bývalé Baugewerkeschule Zittau najdete kresby, malby, práce a sochy ve smíšených médiích, fotografie, prostorové a mediální instalace a také sbírku digitálně zaslaných a porotou vybraných prací z mezinárodně vyhlášené Open Call na jaře letošního roku. Ale také kavárna, kde můžete zanechat vlastní zážitky v rozhovoru pro potomky, hra na spolupráci a stanice umělé inteligence, kde můžete zadat asociativní pojmy podle svého názoru a přání nechat si napsat píseň pro budoucnost, jsou součástí konceptu participativního projektu, který nejen reflektuje epidemii a zážitky během pandemické situace, ale také se ptá po osobních východiscích, po odchodu z krize

 

V přízemí se nachází ZFOF – „Centrum otevřených otázek“, které zve návštěvníky ke spolupráci.
www.zfof.eu © Iona Dutz

© Iona Dutz

© Iona Dutz

© Iona Dutz

© Iona Dutz

© Iona Dutz

© Iona Dutz

„1000 & Your View“ je pozvánkou a žádostí o změnu perspektivy.Jak na hlavní výstavě v rámci Baugewerkeschule, tak v kulturní hospodě Jolesch v Žitavě vás vystavená díla vyzývají ke změně perspektivy. Výzva k rozšíření vlastních hranic a k vcítění se do situace druhých.

Rádi bychom poděkovali všem umělcům a podporovatelům výstavy a festivalu.