Když byly kvůli pandemii uzavřeny hranice v oblasti tří zemí mezi Německem, Polskem a Českou republikou, byl to šok. Proces reflexe zkušeností s pandemií probíhá již dlouho. – Zdá se, že počet pohledů je stejně různorodý jako lidé sami.

V projektu „1000 & a Tvůj pohled“ se umělci, festivalové formáty a výstavy proplétají v husté síti. Prostřednictvím umění lze a je třeba reflektovat individuální, společné, protikladné, podobné a spojující pohledy a zkušenosti s krizí. Zde se trénují smysly, zpochybňuje se vnímání, začíná výměna informací o společných místech touhy.
     Festivalové léto „1000 & a Tvůj pohled“ začíná festivalem AHOJ v Žitavě výstavou fotografií a výtvarných děl, která ukazuje různé perspektivy na mnoha místech v regionu příhraničního trojúhelníku. Na německo-polské hranici v evropském městě Görlitz – Zgorzelec se otevírá katedrála pro nos, kde se koná festival Osmodrama. Umělec a vynálezce Wolfgang Georgsdorf vytvořil novou uměleckou formu, která nás vyzývá k vnímání smyslů způsobem, jaký jsme dosud neviděli. Koncerty, filmy, zvukové scény a rozhlasové hry pro děti i dospělé ve třech jazycích doprovází vůně. Důraz je kladen na prožívání, přemýšlení a poznávání. Cestou se trénuje a případně obnovuje vlastní čich. V Žitavě se nádherná budova bývalé Baugewerkeschule proměnila v místo umění. Nejen „Centrum otevřených otázek – od so ist das do ist das so“ Wolfganga Georgsdorfa, ale i mnoho dalších děl, mediálních a prostorových instalací různých umělců z Polska, České republiky a Německa zde vybízí návštěvníky k tomu, aby vyjednávali o svých vlastních zkušenostech mezi vypuknutím pandemie a jejími důsledky a v nejlepším případě, aby své vlastní zkušenosti s krizí učinili pro sebe použitelnými v budoucnosti.

Film a zápach © Merle Jothe

„1000 & a Tvůj pohled“ je pozvánkou ke změně perspektivy, ke změně myšlení. Výzva k rozšíření vlastních hranic a vcítění se do situace druhých.

Film a zápach © Merle Jothe