Organ & Organ

Johann Sebastian Bach: Toccata i fuga
d-moll (BWV 565, ok. 1700) z
stworzona do niej kompozycja osmodramatyczna Wolfganga Georgsdorfa, 2022 r.

Wyjątkowa okazja, aby Smeller 2.0 wystąpił gościnnie w Stadthalle Görlitz, której centralnym punktem są wspaniałe duże organy koncertowe Wilhelma Sauera (1910), była wystarczającym powodem, aby uczcić otwarcie Festiwalu Osmodrama tak szczególnym koncertem organowym i umożliwić przeżycie nie tylko dwóch organów razem w połączeniu muzyki z poruszającymi zapachami. Matthias Eisenberg na organach Stadthalle – na organach Smeller 2.0, wynalazca organów i kompozytor wszystkich utworów napisanych na te organy, jedyne jak dotąd tego typu na świecie.

Wieczorem goście Stadthalle doświadczą dwóch olfaktorycznych prac Wolfganga Georgsdorfa.
– Autocomplete – Ewolucja w 12 minut
– Prawo Błąd
Tymi dwoma utworami otwieramy czas trwania programu festiwalu.

Przy organach Stadthallen (muzyka) Prof. Matthias Eisenberg
Przy zapachu Organ Smeller 2.0 (Osmodrama) Wolfgang Georgsdorf