3Kick

3 cele piłkarskie • 3 zespoły • 1 piłka

Trójmecz piłkarski pomiędzy CZ – DE – PL na Kummersberg w Zittau

godz. 15.00 3Kick Juniorzy

godz. 17.00 3Kick Seniorzy

Więcej informacji na stronie www.3kick.de