Mołdawa i Nysa — aleatoryczne momenty na orkiestrę

Wełtawa to potężny obraz. Rzeka, życie jako rzeka, podróż od źródła do ujścia. A potem trójkąt graniczny i historie graniczne między tutejszymi krajami, które charakteryzują się rzekami jako granicami, a raczej także jako połączeniami i mediatorami. Jako doskonały przykład muzyki programowej, symfoniczny utwór do Osmodramy i akompaniamentu z odpowiadającymi lub kontrastującymi zapachami praktycznie otwiera swoje drzwi.
Opisane w strumieniu sceny i krajobrazy oraz dynamika mogą być
może być teraz odczuwany poprzez słuch i węch.

Nysa to obok Wełtawy drugi ważny temat rzeczny i osobny fragment koncertu. Tą kompozycją Thomas Stapel ustanawia współczesny XXI-wieczny odpowiednik Mołdawii Smetany z XIX wieku. Podczas jednego spektaklu publiczność doświadczy utworu dwukrotnie na różne sposoby, wewnątrz i na zewnątrz instalacji w pomieszczeniu. Wraz z Młodzieżową Orkiestrą Görlitz-Zgorzelec powstała wspólna orkiestra symfoniczna licząca około 50 członków, składająca się z zawodników z polskich i niemieckich szkół muzycznych na wschód i zachód od Nysy i prowadzona przez Dalibora Tuža.

Tematem koncertów będzie romantyczne dzieło „Mołdawia” czeskiego kompozytora Bedricha Smetany oraz nowa kompozycja „The Neisse – Aleatoric Moments for Orchestra” kompozytora z Görlitz Thomasa Stapla. Oba utwory odzwierciedlają (muzyczne) rzeki na bardzo różne sposoby i stają się małymi, totalnymi dziełami sztuki dzięki kompozycjom zapachowym Wolfganga Georgsdorfa i multimodalnemu projektowi sensorycznemu Tilla Schwabenbauera.

* W przypadku uczestnictwa w multimodalnym projekcie badań sensorycznych Tilla Schwabenbauera, seans jest bezpłatny.

Utwór muzyczny »Die Moldau«  Bedřich Smetana, 1875
Kompozycja muzyczna »Die Neiße – Aleatorische Momente« Thomas Stapel, 2022
Osmodrama Wolfgang Georgsdorf, 2022
Muzyka Polsko-Niemiecka Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Görlitz-Zgorzelec
Dyrygent Dalibor Tuž


Daty
Piątek 26.8 – niedziela 4.9.2022 r.