Skřítek Nos (Zwerg Nase)

Skřítek Nos je pohádka pro děti i dospělé a jako umělecká pohádka má i jasně politický obsah: malostátnost; autorita; útlak; třídní společnost; symbolické názvy jídel; vyloučení; únosy dětí; drogy. A v evropské pohádkové tradici se objevuje příběh s mnoha typickými prvky kouzelných pohádek: víla s vařícím kotlíkem; mluvící živočichové; kouzelná bylina; proměna postav.
Skřítek Nos je ale především dokonalou šablonou pro Osmodrama s literaturou a vůní: trh, švec, kuchyně, kulinářské umění, vůně, rostliny, zvířata. A je to příběh proměn a přechodů mezi sny a realitou, dramatický a tragikomický děj s kolotočem pocitů a dobrodružstvím mezi vrstvami vědomí a nevědomí.

Premiéra:
v sobotu 9.7.2022
start ve 16 h 74 minut
v Stadthalle Görlitz

další termíny pro rodiny v češtině:
v neděli 28.08.2022
vstupné 3/5 €

Text Wilhelm Hauff, 1826
Mluvčí Eva Vodičková (CZ),
Zvuk Christian Fischer, 2022

termín pro školy
třídy 1-6
ve středu 28.09.2022 v 10 h

vstup a autobus: zdarma

vstupné
3 / 5 €